truy cập
Trường chúng tối hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, Việt Nam và tiếng Anh nên các bạn hãy điện thoại trực tiếp sang hỏi.
 điện thoại:81―42―506―5371
Nếu các bạn muốn hỏi qua thư bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt thì hãy liên hệ địa chỉ thư dưới đây.
 info@tokyo-global.com
Trường hợp nếu hỏi qua thư bằng tiếng Việt, thì hãy liên hệ qua chỉ sau.
 quannv6@gmail.com
truy cập Traffic Access
Địa chỉ nhà trường:〒191-0042 Tokyo Hinoshi Hodokubo 8 – 4 – 2

Từ ga Hodokubo, tàu một ray trên cao Tamashi đi bộ đến trường mất 1 phút.
Ngoài ra đi bộ từ ga Takahatafudo , tàu một ray trên cao Tamashi, tuyến Keio mất 6 phút.
Đi bằng tàu một ray trên cao Tamashi từ ga Takahatafudo qua 1 ga đến ga Hodokubo
Từ ga Shinjuku đến ga Takahatafudo bằng tuyến Keio mất 30 phút.
Từ ga Tachikawa đến ga Hodokubo bằng tàu một ray trên cao mất 10 phút.
Bản đồ tuyến đường sắt Line Map
bản đồ Map
Page top