Hướng dẫn của khóa học

Tại Trường Nhật Ngữ Toàn Cầu Tokyo có 4 khóa học đáp ứng nhu cầu của học sinh. Chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung khóa học đó tại trang web này. Các bạn hãy nghiên cứu kỹ đặc trưng từng khóa học và chọn cho mình khóa học phù hợp với bản thân.

KHÓA HỌC LÊN ĐẶC BIỆT The Special Advanced Course
Khóa học dành cho các học sinh mong muốn học lên vào trường Đại Học Quốc Lập (Học Viện), các trường Đại Học Tư Lập nổi tiếng, khó vào.
KHÓA HỌC LÊN ĐẠI HỌC The University Entrance Course
Khóa học dành cho học sinh muốn học lên các trường đại học (Học viện)phổ thông.
Các khóa học đặc biệt nâng cao・Đại học Entrance Khóa học
Khóa học lên vào trường trung cấp Vocational School Entrance Course
Tại trường Nhật Ngữ Toàn Cầu Tokyo, có rất nhiều học sinh học lên các trường trung cấp nhờ nhập học tiến cử.
Trong trường hợp nhập học tiến cử, tiền nhập học và học phí sẽ được miễn giảm một phần.
Khóa học lên trường trung cấp
● Ngành văn hóa Nhật Bản (phim hoạt hình, phim, khác)
● Ngành xử lý thông tin (CP・CG khác)
● Ngành công nghiệp (otô, CAP, khác)
KHÓA HỌC NGẮN HẠN Short-term Learning Course
Khóa học dành cho học sinh có visa lưu trú tại Nhật Bản. Học sinh có thể học từ 1 tháng đến 2 năm, và có thể tham gia vào bất kỳ khóa học nào.
Trường đặc cách thuộc diện có thể tiến cử số lượng quy định Associated School

Trường Nhật Ngữ Toàn Cầu Tokyo chú trọng việc học lên cho học sinh và có thể giới thiệu các trường đại học, học viện, trung cấp đặc cách theo dạng có thể tiến cử.

Đại học Takushoku, Cao Đẳng Hokkaido, Đại Học Nữ Sinh Keisen, Đại Học Kinh Tế Nhật Bản, Đại Học Công Nghiệp Số 1, Đại Học Miền Đông Osaka, Đại Học Phúc Lợi Tokyo, Cao Đẳng Kinh Doanh Tokyo, Đại Học Shumei, Trường Trung Cấp Hôn Lễ Tokyo, Trung Cấp Kỹ Thuật Hollywood, Cao Đẳng Kỹ Thuật Tokyo, Đại học bách khoa otô Tokyo, Trường Trung Cấp Bách Khoa Tokyo, Cao Đẳng Kinh Doanh Quốc Tế Tokyo, Trung Cấp Y Tế Sức Khỏe Nhật Bản, Trung Cấp Phúc Lợi Y Tế Tự Nhiên Xã Hội Yomiuri, Trường Trung Cấp thuộc Đại Học Otô Yomiuri, Trường Trung Cấp Y Tế , Trường Trung Cấp Đa Truyền Thông Tokyo, Trường Trung Cấp Kinh Tế Kanagawa, Trường Trung Cấp Thẩm Mỹ Yamano, Cao Đẳng Nghệ Thuật Mở ICS, Trường Trung Cấp Thiết Kế Nhật Bản, Trường Trung Cấp Nấu Ăn Tama, Trung Cấp Học Viện Kinh Doanh Toàn Cầu York, Trung Cấp Bách Khoa Nikken Tokyo, Trung Cấp Kinh Doanh và Thông Tin Điện Tử Tokyo , Trung Cấp Kinh Doanh và Thông Tin Điện Tử Sundai

TRƯỜNG HỌC LÊN CHÍNH     ĐẠI  HỌC Academic Oppotunities-University
Đại Học Waseda, Đại Học Chuo, Đại Học Nhật Bản, Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo, Đại Học Meiji, Đại Học Chiyoda, Đại Học Mejiro, Đại Học Rissho, Đại Học Musashino, Đại Học Ngoại Ngữ Kanda, Đại Học Quốc Lập Yokohama, Đại Học Công Nghiệp Số 1, Đại Học Takushoku, Đại Học Văn Nghệ Tokyo,Đại Học Quốc Học, Đại Học Kinh Thánh, Đại Học Bách Khoa Tokyo, Đại Học Kokushikan, Đại Học Thủ Đô Tokyo, Đại Hoc Senshu, Đại Học Teikyo, Đại Học Học Viện Bunkyo, Đại Học Công Nông Nghiệp Tokyo, Đại Học Nữ Sinh Komajo, Đại Học Obirin, Đại Học Truyền Thông Điện, Đại Học Kinh Tế Nhật Bản, Đại Học Nữ Sinh Nhật Bản, Đại Học Thủ Đô Tokyo, Đại Học Kanagawa, Đại Học Kinh Tế Lưu Thông, Đại Học Học Viện Kwansei , Đại Học Phúc Lợi Tokyo, Đại Học Komajo, Đại Học Fuji Tokyo, Đại Học Xã Hội Seibu, Đại Học Josai, Đại Học Văn Hóa Daito, Đại Học Công Nghiệp Tokyo, Đại Học Nha Khoa Y Khoa Tokyo, Đại Hoc Học Viện Kasei Tokyo, Đại Học Nữ Sinh Kyoritsu, Đại Học Phật Giáo, Đại Học Thị Lập Yokohama, Đại Học Kỹ Thuật Số Hollywood
TRƯỜNG HỌC LÊN CHÍNH     HỌC  VIỆN Academic Opportunities-Graduate School
Học Viện Đại Học Chuo, Học Viện Đại Học Waseda, Học Viện Đại Học Meiji, Học Viện Đại Học Musashino, Học Viện Đại Học Senshu, Học Viện Đại Học Nữ Sinh Keisen, Học Viện Đại Học Nhật Bản, Học Viện Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo, Học Viện Tokyo Đại Học Thủ Đô, Học Viện Đại Học Phật Giáo Quốc Tế, Học Viện Đại Học Obirin, Học Viện Đại Học Nha Khoa Y Khoa Tokyo, Học Viện Đại Học Công Nghiệp Tokyo, Học Viện Đại Học Kansai, Học Viện Đại Học Rikkyo Osaka
Page top