CUỘC SỐNG TẠI TRƯỜNG
Trường chúng tôi là một trường tiếng có nhiều học sinh các nước trên thế giới.
Giữa học sinh có nhiều điểm khác nhau về văn hóa, quốc tịch nhưng các học sinh sẽ vừa học tiếng Nhật, vượt qua rào cản ngôn ngữ, sự khác nhau về văn hóa và tiếp thu văn hóa, phong tục, lễ nghi của Nhật Bản.
Ngoài ra, các học sinh có thể giao lưu với các học sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới và kết bạn.
Mục đích sang Nhật tùy mỗi học sinh khác nhau nhưng tất cả các bạn đều hàng ngày cố gắng để hướng tới ước mơ của mình.
CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY Every Day Life
Trường chúng tôi có nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
Học sinh vừa cảm nhận văn hóa, thiên nhiên Nhật Bản vừa học tiếng Nhật.
Núi Phú Sĩ, Nhà máy bia, Vườn bách thú.
Không chỉ trang bị bản thân tiếng Nhật mà còn cả những kiến thức về Nhật Bản.
Trường chúng tôi luôn để ý quan tâm để học sinh có thể sinh hoạt thoải mái.
Và thành quả là nụ cười của các học sinh.
Ký túc xá dormitory
Trường chúng tôi có chuẩn bị ký túc xá để hỗ trợ chỗ ở cho học sinh .
Misawa ký túc xá Minamidaira ký túc xá Manganji ký túc xá
Page top